Az alábbiakban összeszedtük azon jogszabályok egy részét, melyek az általunk forgalmazott két-és háromkerekű elektromos kerékpárokra/triciklikre vonatkoznak. Alapul az I./1975 (II.5) KPM-BM együttes rendelet szolgált.

ELEKTROMOS (KÉTKEREKŰ) KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak

r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.

A nálunk kapható kétkerekű elektromos kerékpárok mindegyike 249 W teljesítményű és rendelkezik (funkcionális) pedálszerkezettel, így a közlekedésben kerékpárnak minősülnek, emiatt a kerékpárokhoz kapcsolódó jogszabályok vonatkoznak rájuk.

 

ELEKTROMOS (HÁROMKEREKŰ) TRICIKLIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak

2. Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.

L2e járműkategória: max. 50 cm3 szikra gyújtású (Otto) motorral, vagy max. 4 kW teljesítményű egyéb belső égésű vagy elektromos motorral szerelt háromkerekű motorkerékpár.

A nálunk kapható elektromos (háromkerekű) triciklik 800 és 1200 W közötti teljesítménnyel rendelkeznek, így a közlekedésben segédmotoros kerékpárnak minősülnek. Segédmotoros kerékpárok használatához (legalább) AM kategóriájú jogosítvány szükséges.

13. § (1) Az utasítást adó jelzőtáblák:

e, „Kerékpárút”; a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos.

Az elektromos (háromkerekű) triciklik nem közlekedhetnek kerékpárúton.

26. § (1) Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:

d, teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral: 40 km/h

Az elektromos (háromkerekű) triciklikkel maximálisan 40 km/óra végsebességgel közlekedhetünk.

48. § (9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselnie. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.

A nem zárt utasterű (Fayton 5000, Fayton 6900, Fayton 7100) elektromos (háromkerekű) triciklikkel csak és kizárólag bukósisak használata mellett szabad közlekedni. A zárt utasterű (Fayton 5000S, Fayton 6900S) elektromos (háromkerekű) triciklikkel való közlekedéshez nem kötelező a bukósisak használata.

54. § (1) (Segédmotoros) kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

54. § (3) (Segédmotoros) kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.

54. § (4) b, (Segédmotoros) kerékpárral a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.

54. § (7) Tilos

b, elengedett kormánnyal (segédmotoros) kerékpározni;

c, a (segédmotoros) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;

d, (segédmotoros) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni

e, (segédmotoros) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;

f, (segédmotoros) kerékpárral állatot vezetni.

54. § (8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b, pontjában, valamint a (7) bekezdés b-f, pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok – a quad és a modepautó kivételével – közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy

a, lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,

b, kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

c, segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni

nem szabad.

54. § (9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

Az elektromos (háromkerekű) triciklikkel az úttest jobb szélére húzódva kell közlekedni. Személyt szállítani csak és kizárólag akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.